Zmyslom života je zastávať humanitu.
Preto robíme hry.